26
Oct
2020

3 เทคนิคสุขภาพดีสร้างได้กับการใช้มือถือสำหรับเด็ก

สุขภาพดีสร้างได้

ปัจจุบันนี้เด็กกับมือถือบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งภาระหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ซึ่งการให้เด็กดูมือถือไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสียทั้งหมด แต่ว่าหากต้องการให้เด็กมีสุขภาพดีสร้างได้และสามารถใช้มือถือไปร่วมกันเรามีวิธีมาบอกกัน

1.กำหนดเวลาการใช้งาน

เด็กควรดูหรือเล่นมือถือต่อครั้งได้ไม่เกิน 30-60 นาที โดยเด็กที่เล็กมาก ๆ ควรให้ดูที่ประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง และเว้นอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงจึงให้ดูอีกครั้ง และการดูต่อวันควรไม่เกิน 2 ครั้งจะดีที่สุด

2.ลักษณะการดู

การให้เด็กดูมือถือ ไม่ควรให้เด็กนอนดู เพราะการนอนดูจะทำให้สายตาของเด็กเกิดความผิดปกติในอนาคตได้ เช่น สายตาเอียง สายตาเข เป็นต้น ดังนั้นเพื่อสุขภาพดีสร้างได้แล้วในการดูมือถือควรมีที่วางมือถือตั้งอยู่กับพื้น วางอยู่ในระดับสายตาของเด็กที่นั่งอยู่บนพื้นหรือเก้าอี้

3.ระยะห่าง

การดูมือถือสายตาเด็กต้องอยู่ห่างจากมือถืออย่างน้อย 20 เซนติเมตร ดังนั้นหากต้องการให้เด็กดูมือถือก็ควรวางมือถือให้ห่างจากเด็กอย่างน้อย 20 เซนติเมตร เพื่อให้แสงสีฟ้ากระทบกับจอประสาทตาน้อยที่สุด

นี่เป็นข้อปฏิบัติที่ในการให้เด็กดูมือถือ เพราะมือถือไม่ใช่สิ่งต้องห้ามของเด็กและบางอย่างที่อยู่ในมือถือก็ช่วยพัฒนาสมองเด็กได้ แต่ผู้ปกครองต้องดูแลการใช้มือถืออย่างใกล้ชิด เพื่อสุขภาพดีสร้างได้และเพื่อให้มือถือก่อประโยชน์มากกว่าโทษต่อเด็กนั่นเอง

You may also like...